Χυτήριο εκκλησιαστικών ειδών από ορείχαλκο

Μανουάλια

• Δεσποτικό μεγαλο (ύψος: 2.10cm)

• Δεσποτικό μικρό (ύψος: 1.60cm)

• Δρακόντειο (ύψος: 1.65cm)

• Μανουάλι «Μύτες» με οβάλ πιάτο (ύψος: 1.20 m)

• Μανουάλι «Μύτες» με στρογγυλό πιάτο (ύψος: 1,20 m)

• Μανουάλι Μικρό με στρογγυλό ή οβάλ πιάτο (ύψος: 1,15 m)

• Μεγάλο Επτακάνδυλο Μανουάλι (ύψος: 1.75 m x 1m)

• Μικρό Επτακάνδυλο Μανουάλι (ύψος: 1.65 m x 80cm)

• Μικρό Μανουάλι

Designed by Str. Akridelis