Χυτήριο εκκλησιαστικών ειδών από ορείχαλκο

Πολυέλαιοι

• Πολυέλαιος Αγιορείτικος, Σχέδιο “Κλασικό”

• Πολυέλαιος Αγιορείτικος, Σχέδιο “Σκαλιστό”

• Πολυέλαιος Αγιορείτικος, Σχέδιο “Ρώσικο”

• Πολυέλαιος Αγιορείτικος, Σχέδιο “Αγκάθι”

• Πολυέλαιος, Σχέδιο “Άμπελος”

• Πολυελάκι “Στεφάνι”

• Πολυελάκι “Δρακάκι”

• Πολυκάντηλο

• Πολυκάντηλο Μικρό

Designed by Str. Akridelis